Pengangkatan PPNS

Pendaftaran Pengangkatan PPNS dilakukan melalui website ahu.go.id pada menu Pengangkatan PPNS.

Panduan langkah dan persyaratan lengkap dapat dibaca pada tautan dibawah ini:

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pengangkatan_ppns


Cetak   E-mail